Op naar een Vitale Buitenstad!

4 januari 2018

Op naar een Vitale Buitenstad!
Anna Hutten

INretail heeft het initiatief genomen om samen met haar partners een vervolg te geven aan het eerdere scenarioplanning traject. Het maatschappelijk belang van een vitale Buitenstad is evident. De helft van het winkelareaal en meer dan de helft van de overige verkooppunten (niet zijnde detailhandel) is in de Buitenstad gelegen.

Het belang van de Buitenstad voor onze economie, voorzieningenniveau en werkgelegenheid is enorm! In tegenstelling tot de binnensteden en winkelstraten is er weinig aandacht voor de Buitenstad. Dit is niet terecht.

De Buitenstad staat er niet al te florissant voor en functioneert suboptimaal. Ingrepen zijn noodzakelijk. Iedereen heeft belang bij een florerende op de toekomstgerichte Buitenstad: ondernemers, werknemers, consumenten, overheden en vastgoedorganisaties.

Het maatschappelijk belang gaat dus verder dan alleen het belang dat ondernemers en medewerkers hebben bij een vitale Buitenstad

De retailsector staat voor een majeure opgave. De klant oriënteert zich en koopt steeds meer online. De onlinebestedingen aan non-food bedragen inmiddels 21,6% (bron: Koopstromenonderzoek Randstad 2016). Er is behoefte aan minder en andere fysieke winkelmeters en sterkere winkelgebieden. Kortom: minder, maar beter. Overheden, ondernemers, medewerkers en vastgoedpartijen zijn nog zoekende hoe de consument optimaal te blijven bedienen. Fysieke winkels en winkelgebieden moeten zich opnieuw uitvinden. Deze herposisitioneringsopgave is van belang voor de gehele sector, inclusief arbeidsmarkt en onderwijs.

Wie is INretail?

INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. We lobbyen om ondernemen makkelijker te maken, Onze retailprofessionals ondersteunen en adviseren over o.a. cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwikkelingen. Daarnaast helpen wij retailers om zich voor te bereiden op de toekomst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Hutten ahutten@inretail.nl, 06 4674 2538.