Hoe verder?

Hoe verder

De resultaten uit dit traject zijn niet het einde, maar het het begin van een vervolg. De resultaten van ons onderzoek verdienen volle aandacht in de strategische keuzes voor iedereen die betrokkenheid heeft bij Decentrale Retail. Dit traject is tevens het eerste initiatief vanuit de branches zelf, die vallen binnen de door minister Kamp gelanceerde Retailagenda. De retailagenda is een aanzet door het ministerie en een aantal partners om de retailsector toekomstbestendig te maken.

Wij gaan graag in gesprek met een ieder die de vertaling wil maken van de resultaten uit dit traject naar concrete stappen voor de eigen organisatie. Neem hiervoor contact op met info@vitalebuitenstad.nl.

Bekijk de tool