Resultaten

Resultaten

Het Scenario Traject bestond uit 2 fasen, die beide waardevolle resultaten hebben opgeleverd. In de eerste fase heeft een onderzoeksteam de meest actuele data en observaties gekanaliseerd in een aantal trends, ontwikkelingen en onzekerheden die een grote impact hebben op de toekomst van Decentrale Retail. Hieruit hebben we twee kernonzekerheden gedestilleerd, die een assenkruis vormen.

2259 Retailposter A1 20150807 MR

Elke kwadrant van dit assenkruis vertegenwoordigt een toekomstscenario. Deze toekomstscenario’s zijn vervolgens door vier scenarioteams verder onderzocht en beschreven, om tot vier realistische, maar ook prikkelende toekomstbeelden te komen.

De resultaten hiervan geven in combinatie met de trends en ontwikkelingen een goede basis om aan strategievorming te werken. Om dit doel te dienen hebben we de resultaten verwerkt in een online strategietool. Deze interactieve tool neemt je mee naar 2025 en vertaalt effecten van regelgeving en consumentengedrag naar concrete veranderingen in de rol van retailers, vastgoedprofessionals en overheden, en naar verschuivingen binnen het retaillandschap qua decentrale branches en locaties. Uiteraard zijn hieraan geen rechten te ontlenen.

Bekijk de tool

Naast deze interactieve tool hebben we de scenario’s ook samengevat en verrijkt met beeldende ‘klantreizen’ in een viertal losse brochures, die je hier kunt downloaden.

Alle resultaten zijn op 28 september 2015 gepresenteerd op een speciaal hiervoor georganiseerd Symposium. Het videoverslag van dit symposium kun je hier bekijken.