Scenario traject

Scenariotraject

Om de toekomst van Decentrale Retail te onderzoeken hebben we van begin 2015 tot medio 2015 een Scenario Traject doorlopen. Boven alles is dit een middel  om met belanghebbenden na te denken en te discussiëren. Een prettig neveneffect is dat een dergelijk traject de mogelijkheid tot kennis delen biedt en er dus – in korte tijd – veel van elkaar geleerd kan worden.

Zo helpt de methode om via een aantal uiteenlopende toekomstbeelden vat te krijgen op actuele vraagstellingen. Participatie van de diverse belanghebbenden in het traject is daarbij een noodzakelijke randvoorwaarde. Door een uitvoerige analyse en weging van alles wat we weten en wat we verwachten is een viertal toekomstbeelden opgeleverd die plausibel, relevant, coherent en verrassend zijn.

Het doel van het traject is dat betrokken partijen (hier: retail, vastgoed, overheid) inzien dat ook bij de decentrale retail een forse opgave ligt. Het resultaat moet een basis voor handelen zijn: wat moet en kan je als partij of als bedrijf gaan doen om de geschetste toekomstbeelden in jouw voordeel te laten werken?

Dit is dus zeker niet alleen relevant voor partijen die een direct belang hebben inzake de Decentrale Retail, maar feitelijk alle partijen met een belang in de Nederlandse winkelmarkt omdat de wederzijdse afhankelijkheid groot is.

Bekijk de tool