Resultaten

Noodzaak project

Momenteel is er in de Buitenstad sprake van de volgende problemen:

  1. Te veel meters
  2. Te veel van hetzelfde
  3. Te kleine regionale marktgebieden

Door dit overschot aan meters, de eenvormigheid en de disbalans in de winkelstructuur voldoet het aanbod in de Buitenstad steeds minder aan de consumentenwens.

De huidige disbalans vraagt om een nieuw evenwicht. Dit vraagt om een nieuw evenwicht door snel scherpe keuzes te maken. Zo moet de Buitenstad klaargemaakt worden voor de toekomst en de duidelijk onderscheidende rol worden gegarandeerd. Dit is in belang van onze economie, het voorzieningenniveau, de leefbaarheid van steden en dorpen én het behoud van werkgelegenheid. Het credo van het project luidt: Minder, maar beter!

 

Wat gaan we doen?

De nieuwe inzichten en instrumenten die bijdragen aan een Vitale Buitenstad moeten vorm krijgen aan de hand van de volgende twee stappen:

  1. Position paper waarin feitelijk onderzoek naar de huidige situatie, trends en ontwikkelingen, problematiek en opgaven aan het licht komen. Welke branches en welke gebieden zijn kansrijk en kansarm?
  2. Ontwikkeling Toolkit: Door middel van werksessies met onder andere retailers, beleidsmakers en vastgoedeigenaren, maar ook ervaringen elders zal een Toolkit ontwikkelt worden. Deze bevat praktische toepassingen om tot een Vitale Buitenstad te komen.
Meld u hier aan voor de werksessies!

 

Doel

De Toolkit moet ervoor zorgen dat kansrijke branches en gebieden worden versterkt. Meer kansarme gebieden en branches verdienen transformatie of herstructurering. Als de Toolkit regionaal wordt toegepast zal dit resulteren in minder, maar betere verkooppunten in de Buitenstad. Een Vitale Buitenstad!