Toekomstbeelden

Toekomstbeelden

Deze kernonzekerheden, trends en ontwikkelingen zijn door de scenarioteams vertaald naar 4 reële toekomstbeelden voor het Nederlandse winkellandschap in 2025 en wel zodanig dat deze een basis c.q. startpunt vormen voor beleids- en strategievorming voor alle relevante partijen.

Om een goed beeld te krijgen van de scenario’s en de implicaties voor eigen strategievorming, kunt u het beste gebruik maken van de tool: www.decentraleretailtool.nl. Voor een uitgebreide toelichting van de afzonderlijke scenario’s, bekijk de documenten hieronder:

Basisdocument (beschrijving van de feiten, trends, kernonzekerheden, toekomstbeelden en handelingsperspectieven)

Scenario Freetail

Scenario Knellend Keurslijf

Scenario Centraal goed geregeld

Scenario Haal het decentraal

(klik op de naam van het scenario om het bestand te openen)

 

 

Bekijk de tool