Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Om iets te kunnen zeggen over de toekomst van de decentrale retail is gestart met het in kaart brengen van huidige trends en ontwikkelingen die invloed hebben op dit segment. Deze hebben we gebaseerd op de meest actuele data, feiten en observaties van deelnemers uit ons Onderzoeksteam.

Een team van researchers heeft als eerste stap in het traject diverse trends gesignaleerd die relevant zijn voor decentrale retail. Een paar opvallende trends

  • Aanbod gestuurd? Nee, dé vraag van dé Nederlander regeert!
  • ®et@il: meer controle, vaker flexibel en dichtbij
  • Alles is beleving
  • Winkelen waar je bent: total access
  • Consuminderen: toenemende behoefte aan puur, vertrouwd en echt
  • Ons kent ons: gerichter kopen en verkopen
  • Weg met de traditionele retail kolom: nieuwe businessmodellen!

Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op decentrale branches, locaties en de relatie met de retail in de binnenstad? De researchers hebben samen de kernonzekerheden bepaald die tevens de uitersten bepalen voor de te beschrijven scenario’s. Deze uitersten zijn als volgt gedefinieerd:

Strikte Regelgeving

Primaat ligt bij de binnenstad en bij de centrale winkelgebieden. De overheid heeft tot doel het totale metrage op decentrale locaties te verminderen en in centrale winkelgebieden te stimuleren. Op decentrale retail locaties worden enkel grootschalige producten, ofwel ABC branches en meubels, toegestaan. Het gedogen van brancheverruiming en schaalverkleining is echt verleden tijd.

Flexibele regelgeving

Regelgeving is flexibel, alles is in principe mogelijk. Geen branchebeperkingen, geen oppervlakte eisen inzake decentrale retail noch qua branchering noch qua locatie, centraal, decentraal of verspreid.

De markt bepaalt

Marktpartijen, retailers en in toenemende mate fabrikanten (denken te) weten wat de consument wil: consumeren en zij zorgen daarvoor. Ze gaan uit van de kracht van de producten die ze verkopen, de retailer weet immers welke producten in de smaak vallen bij het grote publiek. De consument laat zich graag leiden door de markt omdat er (te)veel keuzemogelijkheden zijn. De markt denkt dat de consument een zo breed mogelijk assortiment nodig heeft om te kunnen vergelijken. Big data helpt de markt en de consument om de perfecte keuzes te maken.

De consument bepaalt

Het maakt de consument niet uit waar hij koopt, fysiek of online noch op welk moment, en zeker niet bij wie. Hij gaat ervan uit dat dit altijd kan. Men koopt vooral op basis van de beleving en service. Makkelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn sleutelwoorden. Ook internet als aankoop/oriëntatie kanaal is tot volledige wasdom gekomen. Het wordt niet alleen massaal door de consument gebruikt voor doelbewuste aankopen maar ook voor het zelf aanbieden van diensten en producten. De consument is absoluut gemotiveerd te besteden, maar niet op basis van standaard en massa, hij wil costumized producten.

Bekijk de tool