Uitnodiging: denk mee!

30 april 2018

Uitnodiging: denk mee!
Anna Hutten

Wil jij meedenken over welke kansen en problemen je ervaart voor de Buitenstad? Hoe zou jij de Buitenstad toekomstbestendig maken? Om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen zijn jouw ervaringen, ideeën, maar ook zorgen, belangrijk. Denk mee, doe mee, neem deel aan de klankbordsessies waarin we samen een toekomstbestendige koers gaan uitzetten.

Meld je nu aan voor één van of beide onderstaande sessies. Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar per sessie, vol=vol.

Aanmelden kan niet meer. Mee denken en doen kan nog wel.

Sessie 1: Thema’s Ordenen en Organiseren
Donderdag 24 mei 2018 – 15:00 uur
INretail, Arnhemse Bovenweg 100, Zeist

Sessie 2: Thema’s Opwaarderen en Opruimen
Maandag 18 juni 2018 – 15:00 uur
INretail, Arnhemse Bovenweg 100, Zeist

De vier O’s
Afgelopen maanden hebben INretail en Bureau Stedelijke Planning samen met projectpartners kennis over de Buitenstad verzameld. We hebben nu al een goed beeld van het hoe en wat in deze Buitenstad en ook voor de koers om deze landelijk Vitaal te maken. De koers is samen te vatten in de vier O’s:Ordenen: Veel meer dan nu concentreren publieksfuncties op daarvoor aangewezen locaties en verspreide (solitaire) bewinkeling overal ontmoedigen en afbouwen. Voor deze locaties moet een hernieuwd perspectief geschetst worden (transformatie).

  • Organiseren: Regionale samenwerking en afstemming, maar ook op gemeenteniveau. Daarnaast op locatieniveau samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en gemeente (o.a. BIZ).
  • Opwaarderen: De huidige verkooppunten in de Buitenstad zijn niet altijd even aantrekkelijk, ze zullen een aantrekkelijke entree en visitekaartje van de stad worden.
  • Opruimen: Tot slot is er een reductieopgave. Er zijn momenteel te veel meters om tot een vitale winkelstructuur te komen.
  • Om ook met de vier O’s aan de slag te kunnen is er een toolkit met instrumenten opgesteld. Deze kunnen door de verschillende stakeholders worden geraadpleegd. In de sessies willen we graag jouw ideeën en ervaringen horen om deze ook zo goed mogelijk te kunnen verwerken in de instrumenten van de toolkit.

Opzet
De sessies is opgebouwd ineen plenair en interactief onderdeel. Je gaat zelf aan de slag en in discussie over de onderwerpen aan de hand van succesverhalen en het delen van zorgen.