Waarom relevant

Waarom aandacht voor Decentrale Retail?

Er is veel onduidelijkheid over de toekomstige rol en positie van de decentrale retail. Dit segment blijft tot dusverre vaak nog onderbelicht. Het vormt echter een groot onderdeel van de totale Nederlandse winkelstructuur. Daardoor kunnen ontwikkelingen in dit segment het functioneren van het totale Nederlandse winkellandschap beïnvloeden!

Er manifesteren zich diverse ontwikkelingen: groeiende leegstand bij onder andere de autoshowrooms, nieuwe initiatieven voor Factory Outlets Centers en Retailparken dwars door het land, woonboulevards die hun functie verliezen of het loslaten van branchebeperkingen of oppervlakte-eisen. En nog onbekend is welke ontwikkelingen zich in de (nabije) toekomst zullen manifesteren.

Het moment is daarom aangebroken om duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst van de decentrale retail in relatie tot de totale winkelstructuur in Nederland. Er wordt een urgente behoefte gevoeld om vanuit een brede context en met participatie van alle belanghebbende partijen inzicht te krijgen in onzekerheden en risico’s m.b.t. de toekomst van Decentrale Retail in Nederland en dit te vertalen naar een aantal toekomstbeelden voor het Nederlandse winkellandschap in 2025 en wel zodanig dat deze een basis c.q. startpunt zijn voor beleids- en strategievorming voor alle relevante partijen.

Deze opgave is opgepakt door de sector zelf, die door middel van een Scenario Traject een brede toekomstverkenning uitvoeren. Dit project valt binnen de uitvoering van de recentelijk gelanceerde Retailagenda.