Wie zijn wij? Bureau Stedelijke Planning

4 januari 2018

Wie zijn wij? Bureau Stedelijke Planning
Anna Hutten

Bureau Stedelijke Planning

Bureau Stedelijke Planning verricht al twintig jaar marktonderzoek en adviseert over de ruimtelijke planning van winkels, woningen, kantoren, bedrijven en vrijetijdsvoorzieningen in stedelijke gebieden en regio’s. Daarnaast levert het bureau project- en procesmanagers op het gebied van de stedelijke ontwikkeling.

Het bureau beschikt over een team van hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers met een brede expertise. Wij leveren maatwerk met een integrale invalshoek. Bureau Stedelijke Planning bestaat sinds 1997 en is gevestigd in Gouda, Amsterdam en Eindhoven. Bij het bureau werken circa 35 medewerkers. Bureau Stedelijke Planning is zowel actief voor de overheid als marktpartijen.

Team Detailhandel en Vrije Tijd

Binnen Bureau Stedelijke Planning zijn er verschillende teams. Het team dat zich bezig houdt met het project de Vitale Buitenstad is Detailhandel en Vrije tijd. Wij verrichten onderzoek en advies op gebiedsniveau (detailhandelsvisies, portfolioanalyse), op centrumniveau (brancheringsvisies, distributieplanologisch onderzoek, haalbaarheidsstudies) en op objectniveau (vestigingsplaatsonderzoek, locatie-advies). Ook dragen we dikwijls bij aan projecten op een meer strategisch niveau. Het project de Vitale Buitenstad is een dergelijk project. Als team Detailhandel en Vrije Tijd werken wij voor provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, winkelketens en beleggers.

Voor meer informatie: www.stedplan.nl

Of neem contact op met:

Toine Hooft
Tel: 06-22993549
Mail: th@stedplan.nl